Nätverksträffar

Nätverksträff #8 Gylleboverket – 29 sep – 1 okt 2022

Hej kära kollegor och varmt välkomna till Gylleboverket för Den kollektiva hjärnans åttonde nätverksträff. Tillsammans kommer vi att under 3 dagar utbyta tankar, erfarenheter och idéer. Vi tänker oss en utgångspunkt i att tillsammans utforska frågor om samarbeten, autonomitet, om att facilitera handlingsutrymme och rumsligheter som kan utmana inlärda tankemönster, som ger handlingskraft till de […]

Läs mer

Nätverksträff #7 Ställberg – 14—16 sep 2021

I september 2021 arrangerade Ställbergs gruva i Bergslagen, tillsammans med Den kollektiva hjärnan den sjunde nätverksträffen för medlemmarna.   Under två dagar samlades ett 30-tal personer vid Ställbergs gruva för att gemensamt undersöka frågor om konstnärlig organisering, ekonomiska förutsättningar och den kulturella platsens roll i sitt samhälle. Medlemmarna gav inledningsvis en lägesrapport från sina verksamheter som […]

Läs mer

Nätverksträff #6 Fengersfors – 29—30 aug 2020

Den 29—30 augusti 2020 arrangeras Den kollektiva hjärnans sjätte nätverksträff på Not Quite, Fengersfors Bruk, Dalsland. Under två dagar undersöker vi tillsammans föreställningar och frågor som rör det gemensamma. Dess början och slut. Dess kopplingar till hur plats, skog och mark avgränsats och reglerats genom historien. Tillsammans försöker vi spåra det gemensammas möjligheter och utmaningar, […]

Läs mer

Urbana allmänningar: Metoder och erfarenheter från Belgrad

Torsdag 14 Maj kl. 19:00–20:30: Facebook evenemang Eng. below Samtidigt som Covid-19 tvingar städer att sluta sig och stänga ned så går det att ana ett uppsving för det gemensamma. Kollektiva praktiker och nya gemenskaper blir sätt att både klara vardagen och föreställa sig andra möjliga sätt att organisera grannskapen. Den enskilda och gemensamma sårbarhet som […]

Läs mer

Nätverksträff #5 Gnesta – 12-11 jan 2019

Under hösten 2019, fyra år efter att nätverket startades, återvände vi till Veskijärve för att tillsammans förstå hur vårt nätverk och fält har utvecklats de senaste åren, vad som har gjorts och vad som återstår att göra. Genom konstnärliga presentationer, föreläsningar, samtal och självorganiserade workshops undersökte vi tillsammans det självorganiserade konstfältets historia och framtid. Genom […]

Läs mer

Nätverksträff #4 Sandviken – 1-2 sep 2018

När: 1-2 september 2018

Läs mer

Nätverksträff #3 Göteborg – 3-4 jun 2017

Konferensen Självreglerade nätverk inom konsten hölls den 3 till 4 juni 2017 i Göteborg.

Läs mer

Nätverksträff #2 Luleå – 27-28 feb 2016

Hos Galleri Syster tog nätverksträffen formen av en tvådagars workshop där vi leddes framåt genom olika frågeställningar under ledning av Johan Wingestad. Under träffen diskuterades hur nätverket ska ge inspiration, verktyg och möjligheter till erfarenhets­- och kunskapsutbyte mellan självorganiserade samtidskonstverksamheter i Sverige. Under en följd av år har de självorganiserade konstverksamheterna tagit större och större […]

Läs mer

Nätverksträff #1 och symposium om självorganisering inom konst – 2015

Under två dagar sommaren 2015 samlades ett tjugotal självorganiserade konstverksamheter från hela sverige på den gamla lägergården Veskijärve, i skogen utanför Gnesta. Forskare och självorganiserade konstarbetare från Storbritannien, Italien, USA och Kanada medverkade och tecknade tillsammans med de svenska verksamheterna en gemensam karta över det självorganiserade konstfältets landskap. Dess förutsättningar, utmaningar och framförallt: dess möjligheter.  […]

Läs mer

Kontakt

Kontakt

info@denkollektivahjarnan.se 
(Generella frågor)

styrelsen@denkollektivahjarnan.se
(Medlemskap, förfrågningar, press, samarbeten)

Adress: c/o Art Lab Gnesta, Bryggargränd 4, 646 31 Gnesta

Organisationsnummer: 802527-7271

Om nätverket

Bakgrund
Nätverket Den kollektiva hjärnan initierades av Art Lab Gnesta 2014, varpå en arbetsgrupp bildades med stöd av dåvarande Riksutställningar. Sommaren 2015 samlades ett tjugotal självorganiserade konstverksamheter från hela Sverige på den gamla lägergården Veskijärve, i skogen utanför Gnesta. Forskare och självorganiserade konstarbetare från Storbritannien, Italien, USA och Kanada medverkade och tecknade tillsammans med de svenska verksamheterna en gemensam karta över det självorganiserade konstfältets landskap. Dess förutsättningar, utmaningar och framförallt: dess möjligheter. Sedan 2015 har nätverket träffats i Luleå, Göteborg, Sandviken, Gnesta och Fengersfors.

Om nätverket
Den kollektiva hjärnan ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet. Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.

Styrelsen för nätverket består under 2021-2022 av Sebastian Dahlqvist (Hägerstensåsens medborgarhus), Caroline Malmström (Art Lab Gnesta), Carl-Oscar Sjögren (The Non Existent Center/Ställbergs gruva), Henrik Sputnes (Naivité), Anja Örn (Galleri Syster), Hanna Lundborg (Rejmyre Art Lab), Karin Bäckström (Galleri Lars Palm) Jon Perman (Backbeatbolaget)

Kontakt: info@denkollektivahjarnan.se

Medlemskap

Sedan 2020 är Den kollektiva Hjärnan en egen ideell förening. Medlem i Den kollektiva hjärnan kan organisationer, kollektiv eller sammanslutningar bli som självorganiserar platser eller plattformar för konstnärlig verksamhet eller har ambitionen att göra det i Sverige.  Medlemmar väljs in av årsmötet.

Medlemskap är kostnadsfritt och söks i två steg:
a) Genom att skicka in en intresseanmälan till Den kollektiva hjärnan.
b) Delta i en av Den kollektiva hjärnans nätverksträffar.

Medlemmar

Maretopia
Konstfrämjandet Jämtland
Galleri CC
Skånes konstförening
Gylleboverket
Verkligheten
Galleri Rostrum
Intergalactic Art Collective
Mossutställningar
Galleri Svarta Gran
Brunåkra
Galleri Box
Not Quite
Österängens Konsthall
Cyklopen
Candyland
Konsthall 323
Kollegium
Skogen
UNICORN – Artists in Solidarity
Konsthall C
Fisksätra Museum
Färglabbet i Sunne
Hållnäs konstkoloni
Art Lab Gnesta
Galleri Syster
Rejmyre Art Lab
Galleri Lars Palm
Naivité
The Non Existent Center/Ställbergs gruva
Hägerstensåsens medborgarhus

Den kollektiva hjärnan

Det är de små självorganiserade konstverksamheterna som ofta står för det första steget i det konstnärliga ekosystemet genom snabba och hybrida arbetsmetoder och informella nätverk. De tar också den professionella samtidskonsten till mindre orter där ingen annan samtidskonst finns, genom deltagarbaserade projekt och ett djupt intresse för platsen. På så sätt bidrar de till både den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden.

Den kollektiva hjärnan bildades 2015 med syfte att tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet.


Nätverksträff #8 Gylleboverket – 29 sep – 1 okt 2022

Hösten 2022 organiseras Den kollektiva hjärnans åttonde nätverksträff på plats hos och i samarbete med Gylleboverket.

Träffens utgångspunkt är att tillsammans utforska frågor om samarbeten, autonomitet, om att facilitera handlingsutrymme och rumsligheter som kan utmana inlärda tankemönster, som ger handlingskraft till de utmaningar vi alla står inför, såväl globalt som lokalt. Vi tar avstamp i våra erfarenheter, idéer och förutsättningar på våra olika platser, platser som samtidigt är en del av ett sammanlänkat ekosystem i en större värld. Vi ser mycket framemot att ses nere på den gamla skroten på Österlen i Skåne!

Anmäl dig genom att maila till: info@gylleboverket.se

Det finns plats för 40 personer, först till kvarn. Max två personer från varje organisation. Uppge namn och organisation/grupp, kostönskemål, om ni vill bo på vandrarhemmet.

Läs mer