Nätverksträff #6 Fengersfors – 29—30 aug 2020

Nätverksträff #6 Fengersfors – 29—30 aug 2020

Den 29—30 augusti 2020 arrangeras Den kollektiva hjärnans sjätte nätverksträff på Not Quite, Fengersfors Bruk, Dalsland. Under två dagar undersöker vi tillsammans föreställningar och frågor som rör det gemensamma. Dess början och slut. Dess kopplingar till hur plats, skog och mark avgränsats och reglerats genom historien. Tillsammans försöker vi spåra det gemensammas möjligheter och utmaningar, från allmänningens idéhistoria till vår tids teorier om det offentliga rummet, konstnärlig autonomi och självförvaltning. Hur kan vi vårda det gemensamma i en trasig värld? Hur kan vi forma gemenskaper som tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan?

Deltagande i nätverksträffen är gratis. Alla programpunkter tillgängliggörs digitalt men det går även att delta på plats. Det finns ett begränsat antal sängplatser i delade rum, dessa fördelas till de som anmäler sig först. Möjlighet till reseersättning finns för de verksamheter som inte har möjlighet att själva bekosta sin resor. Anmälan görs till miefelth@gmail.com

Programmet planeras av en arbetsgrupp bestående av Sebastian Dahlqvist (Art Lab Gnesta och ordförande för föreningen Den kollektiva hjärnan), Mie Felth (Not Quite) och Henrik Sputnes (Naivité)

Nätverksträffen genomförs i samarbete med Mötesplats Steneby och med stöd från Förvaltningen för kulturutveckling (fd Kultur i Väst), inom ramen för det treåriga projektet ”Stödstrukturer för en självorganiserad samtidskonst” med medel från Kulturrådet.

Läs mer: