Nätverksträff #1 och symposium om självorganisering inom konst – 2015

Nätverksträff #1 och symposium om självorganisering inom konst – 2015

Under två dagar sommaren 2015 samlades ett tjugotal självorganiserade konstverksamheter från hela sverige på den gamla lägergården Veskijärve, i skogen utanför Gnesta. Forskare och självorganiserade konstarbetare från Storbritannien, Italien, USA och Kanada medverkade och tecknade tillsammans med de svenska verksamheterna en gemensam karta över det självorganiserade konstfältets landskap. Dess förutsättningar, utmaningar och framförallt: dess möjligheter. 

Under nätverksträffen diskuterades frågor om autonomi, allmänningar och relationen mellan självorganisering och den konstnärliga praktiken. Genom att fokusera på de självorganiserade verksamheternas värde och nätverkspotential var målet att skapa ett sammanhang för inspiration, verktyg och möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte för flera än de direkt berörda.

Det här var början på nätverket Den kollektiva hjärnan. 
Bland de medverkande fanns Jason Bowman (Akademin Valand, Göteborg), Allison Collins (Western Front, Vancouver), Julie Crawshaw (Akademin Valand, Göteborg), Andrea Phillips (Goldsmiths College, London), Leandro Pisano, (Liminaria, Italien), Eric Stone (LAXART och Common Practice Los Angeles), Mick Wilson (Akademin Valand, Göteborg).

Nätverksträffen organiserades i samarbete med Riksutställningar, Den kollektiva hjärnan, Konstfrämjandet, Akademin Valand och Kultur i Väst/Västra Götalandsregionen.

Dokumentation – Presentationer