Nätverksträff #5 Gnesta – 12—11 jan 2019

Nätverksträff #5 Gnesta – 12—11 jan 2019

Under hösten 2019, fyra år efter att nätverket startades, återvände vi till Veskijärve för att tillsammans förstå hur vårt nätverk och fält har utvecklats de senaste åren, vad som har gjorts och vad som återstår att göra.

Genom konstnärliga presentationer, föreläsningar, samtal och självorganiserade workshops undersökte vi tillsammans det självorganiserade konstfältets historia och framtid. Genom en föreläsning med Vlad Morariu och verk ur Collection Collectives samling undersökte vi frågor om hur konsten kan ägas, distribueras och bevaras kollektivt. Genom filosofen Axel Andersson föreläsning och workshop Femhundraårsperspektiv och det evighetsspecifika sträckte vi ut det gemensamma tidsperspektivet för att förstå extrem långsiktighet, transgenerationella överföringar och förutsättningarna för radikalt hopp. Konstnären Lisa Nybergs meditationsworkshop Our body as a spaceship fungerade som en kollektiv somatisk undersökning av strategier för gemensam omsorg och resiliens.

Sammantaget fungerade nätverksträffen som en gemensam kraftsamling och ett tillfälle för gemensamma konstnärliga, filosofiska och kulturpolitiska undersökningar. En för nätverket tydlig riktning mot en självorganiserad framtid.