Nätverksträff #7 Ställberg – 14—16 sep 2021

Nätverksträff #7 Ställberg – 14—16 sep 2021

I september 2021 arrangerade Ställbergs gruva i Bergslagen, tillsammans med Den kollektiva hjärnan den sjunde nätverksträffen för medlemmarna.  

Under två dagar samlades ett 30-tal personer vid Ställbergs gruva för att gemensamt undersöka frågor om konstnärlig organisering, ekonomiska förutsättningar och den kulturella platsens roll i sitt samhälle. Medlemmarna gav inledningsvis en lägesrapport från sina verksamheter som skapade en bild av de existentiella och politiska utmaningar nätverkets olika kulturella platser och grupper verkar i.  

Programmet blev till en väv av samtal, workshops och gemensam research av det konstnärsdrivna fältet.  Ställbergs gruva gav en introduktion till platsens erfarenheter av att arbeta kulturellt i den lilla Bergslagskommunen Ljusnarsberg, visade utställningarna “Processen” och “Efter alla dessa tårar”, samt bjöd på fest och konsert med Brenda El Rayes i sensommarnatten. 

Föreläsningar av självorganiserade kollegor från Belarus och Sydafrika, gav en inblick kring omständigheterna att organisera och verka som kulturarbetare i respektive land. Flera samtal ägde rum som bl.a. tog upp frågor som; – För vem organiserar vi, och med en blick framåt, hur ser olika visioner ut om den framtida kulturella platsen, var är den och vad gör den relevant? Dagarna avslutades med workshops och samtal kring hur nätverket kan stödja medlemsorganisationerna på ett 30-tal olika platser runt om i Sverige. 

Se hela programmet här:

Träffen genomfördes med stöd från Kulturrådet. 
Tack till alla deltagare, medverkande och medarbetare för att träffen kunde genomföras!