Den kollektiva hjärnan

faltmiddag2

 

Det är de små självorganiserade konstverksamheterna som ofta står för det första steget i det konstnärliga ekosystemet genom snabba och hybrida arbetsmetoder och informella nätverk. De tar också den professionella samtidskonsten till mindre orter där ingen annan samtidskonst finns, genom deltagarbaserade projekt och ett djupt intresse för platsen. På så sätt bidrar de till både den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden.

Om nätverket

Nätverket “Den kollektiva hjärnan” ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.

Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet.

Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.

Arbetsgruppen för nätverket Den kollektiva hjärnan har 2013-2015 bestått av Art Lab Gnesta, Galleri Syster, Galleri Verkligheten, Kultivator, Not Quite och Rejmyre Art Lab. För mer info om nätverket, kontakta caroline.malmstrom@artlabgnesta.se

Nätverksträff i Luleå 2016

Under intensiva dagar 27-28 februrai 2016 träffades vi hos Galleri Syster i Luleå, en helg med många samtal, diskussioner, idéer och inspiration. Bland annat tog vi upp förutsättningar för återkommande träffar, organisation inom nätverket och arbetet gentemot en gemensam publikation.

Caroline Malmström/Art Lab Gnesta
David Larsson, Sissi Westerberg och Daniel Peltz / Rejmyre Art Lab
Ida Hansson, Jonas Westman och Mattias Olofsson / Verkligheten
Henrik Sputnes / Naivité
Karin Bäckström / Jon Perman / Galleri Lars Palm
Malin Palm / Not Quite
Maja Gade Christensen och Arngrímur Borgþórsson / Galleri CC
Nina Jensen och Sebastian Dahlqvist / Skånes Konstförening
Sonia Hedstrand / STHLM Office
Annikka Kronlid Arvidsson / Myller
Maria Högbacke, Anita Wernström Pitcher och Malin Ståhl / Intragalactic arts collective
Etta Säfve / Gylleboverket
Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren / The Non Existent Center
Macarena Dusant, Kristoffer Svenberg, Tina Carlsson och Frida Klingberg / Almedalen Konstgrupp
Gustav Leijelind / Galleri Box
Sara Edström, Elin Sundström, Therese Engström och Anja Örn / Galleri Syster
Erik Thörnqvist och Stina Nilsson / Galleri Lillasyster
Johan Wingestad / workshopledare

Symposium om självorganisering inom konst

13-14 juni 2015 arrangerades ett symposium om självorganisering inom konst i Gnesta, som ett samarbete mellan Riksutställningar, Den kollektiva hjärnan, Konstfrämjandet, Akademin Valand och Kultur i Väst/Västra Götalandsregionen.

Symposiet tog upp frågor kring autonomi, allmänningar och relationen mellan självorganisering och den konstnärliga praktiken. Genom att fokusera på de självorganiserades värde och nätverkspotential var målet att skapa ett sammanhang för inspiration, verktyg och möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte för flera än de direkt berörda.

Bland de medverkande fanns Jason Bowman (Akademin Valand, Göteborg), Allison Collins (Western Front, Vancouver), Julie Crawshaw (Akademin Valand, Göteborg), Andrea Phillips (Goldsmiths College, London), Leandro Pisano, (Liminaria, Italien), Eric Stone (LAXART och Common Practice Los Angeles), Mick Wilson (Akademin Valand, Göteborg).

Deltagare

Gylleboverket, Östra Vemmerslöv
The Non Existent Center, Ställbergs gruva
Kultivator, Öland
Yellowbox, Öland
Art Lab Gnesta
Folkloren, Gnesta
Naivite, Göteborg
Konstfrämjandet Bergslagen
Konstfrämjandet Västmanland
Folkrörelsernas Konstfrämjande
K-ringen, Motala
Parallellogram, Stockholm
Ytan, Västerås
Galleri Syster, Luleå
Verkligheten, Umeå
Galleri Box, Göteborg
Ahvaland
Askersunds kakelmakeri
Fullersta gård
Not Quite, Fengersfors
Rejmyre Art Lab, Finspång
Galleri Lars Palm & Konstfrämjandet Gävleborg, Sandviken
Under tallarna, Järna
Formverk
IntraGalactic
Riksutställningar

Presentationer