Nätverksträff #10 Österängens Konsthall – 12—13 okt 2024

Nätverksträff #10 Österängens Konsthall – 12—13 okt 2024

Välkommen till Den kollektiva hjärnans årliga nätverksträff den 12–13 oktober som i år organiseras tillsammans med Österängens Konsthall i Jönköping. 

Nätverksträffen genomförs dagarna innan Statens konstråds konferens Samtidskonstdagarna den 14–16 oktober i Jönköping, och de medlemsföreningar som besöker vår nätverksträff bjuds på fri entré till Samtidskonstdagarna.

Utgångspunkten för nätverksträffen är Den kollektiva hjärnans arbete för att samla fältet i ett alltmer ostadigt konstpolitisk landskap, med djupdykningar i Jönköpings historiska organisering och arbetet för att skapa gemensamma ytor mellan konst och ekologi som drivits av Österängens konsthall de senaste åren.

Anmälan sker här. Träffen har ett begränsat antal platser, och sista dag att anmäla sig är den 3 september. 

Varmt välkomna!

Invigning av Robin Tidblom och Ruben Wättes slänggunga i Österängen som en del av projektet ”Kojan” i samarbete med Österängens Konsthall och ungdomar från fritidsgården. Foto: Marcus Gyllborg