Nätverksträff #2 Luleå – 27—28 feb 2016

Nätverksträff #2 Luleå – 27—28 feb 2016

Hos Galleri Syster tog nätverksträffen formen av en tvådagars workshop där vi leddes framåt genom olika frågeställningar under ledning av Johan Wingestad.

Under träffen diskuterades hur nätverket ska ge inspiration, verktyg och möjligheter till erfarenhets­- och kunskapsutbyte mellan självorganiserade samtidskonstverksamheter i Sverige. Under en följd av år har de självorganiserade konstverksamheterna tagit större och större plats på konstscenen, men eftersom vi står utanför de etablerade konstinstitutionerna och de kommersiella gallerierna har vi en lösare grund att stå på.

Vi har känt ett behov av att gå samman för att stärka varandra och få tid och kraft att formulera oss kring våra metoder och arbetssätt. Hur ska nätverket kunna vara till största möjliga hjälp både för utvecklingen av våra verksamheter och för de olika aktörer inom konstscenen som kan dra nytta av våra kompetenser?

Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet för de självorganiserade verksamheterna. Vi är ofta de som står för första steget i det konstnärliga ekosystemet – dvs den konstnärliga produktionen – ­ genom våra snabba och hybrida arbetsmetoder och informella nätverk.

Vi tar den professionella samtidskonsten till mindre orter där ingen annan samtidskonst finns, ofta genom deltagarbaserade projekt och ett genuint intresse för platsen där vi verkar. Vi bidrar alltså både till den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden. Vi utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt.

Ett viktigt mål med träffen var att lära känna varandra och varandras verksamheter, att bygga en gemensam kunskap om hur en självorganiserad verksamhet kan se ut och vilka olika drivkrafter som ligger bakom. Vi ville lära av varandra och skapa ett gemensamt språk om vad vi gör. Att tillsammans definiera vårt segment och vilken roll vi har i konstens näringskedja.

Vi diskuterade och arbetade kring vad vi önskade för gemensamma projekt och mål för nätverket. Om vi önskade samarbeta mer konkret och i så fall kring vad. En för nätverket återkommande fråga om att skapa en sorts gemensamt informationsmaterial om våra verksamheter och om vårt segment diskuterades. Vi såg att nätverkets styrka är den kollektiva individualismen och beslutade oss för att i så fall skjuta ett sådant bokprojekt på framtiden.

Vi diskuterade andra sätt att stödja den kollektiva individualismen och kom fram till att nätverksträffarna är en bra plattform där vi kan förtydliga strukturen, att vi fortsatt låtar värdskapet för träffarna ambulera och att dom då kan ta sig olika form men att de ska genomföras på ett sätt som gör det möjligt för alla att delta.


Deltagare var:

Caroline Malmström/Art Lab Gnesta

David Larsson, Sissi Westerberg och Daniel Peltz / Rejmyre Art Lab

Ida Hansson, Jonas Westman och Mattias Olofsson / Verkligheten

Henrik Sputnes / Naivité

Karin Bäckström / Jon Perman / Galleri Lars Palm

Malin Palm / Not Quite

Maja Gade Christensen och Arngrímur Borgþórsson / Galleri CC

Nina Jensen och Sebastian Dahlqvist / Skånes Konstförening

Sonia Hedstrand / STHLM Office

Annikka Kronlid Arvidsson / Myller

Maria Högbacke, Anita Wernström Pitcher och Malin Ståhl / Intragalactic arts collective

Etta Säfve / Gylleboverket

Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren / The Non Existent Center

Macarena Dusant, Kristoffer Svenberg, Tina Carlsson och Frida Klingberg / Almedalen Konstgrupp

Gustav Leijelind / Galleri Box

Sara Edström, Elin Sundström, Therese Engström och Anja Örn / Galleri Syster

Erik Thörnqvist och Stina Nilsson / Galleri Lillasyster

Johan Wingestad / workshopledare